Naše velmi dobře vybavená laboratoř provádí služby související s provozováním technologií anaerobní fermentace. Máme zkušenosti s technologiemi zpracovávající tekuté i netekuté substráty a s mnoha různými vstupními surovinami, energetickými plodinami, zbytky potravin. Naměřené výsledky jsme schopni srovnat s desítkami již dříve analyzovaných surovin.Veškeré analýzy a testy provádíme v souladu s obecně platnými postupy a normami. 


Analýzy vstupních surovin

 • sušina, ztráta žíháním, pH, CHSK, BSK, C:N, TOC, FOS/TAC
 • obsah tuků, vlákniny
 • prvkové složení 

 

Produkce bioplynu

 • test produkce bioplynu (metanu)
 • testy zbytkové produkce bioplynu
 • testy anaerobní toxicity

 

Analýza kvality bioplynu

 • složení bioplynu (CH4, CO2, H2S, H2, O2)

 

Analýzy fermentačního zbytku

 • prvkové složení
 • mineralogické složení

 

Další nabízené služby

 • stanovení spalného tepla
 • reologické vlastnosti substrátu
 • termografie.